Cena ředitele Vsetínské nemocnice a.s.

I v letošním školním roce byla udělena Cena ředitele Vsetínské nemocnice a s.

Šanci získat toto ocenění má studentka či student čtvrtého ročníku oboru Praktická sestra na základě nominace vrchních a staničních sester jednotlivých oddělení, kde probíhá praktická výuka.

Letos cenu získala Aneta Valchářová (4.ZA) a Tereza Šerá (4.ZB).

Absolventkám blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci zdravotnické profese.