Byli jsme v divadle!

V pátek 18. března se studenti druhého a třetího ročníku, sexty a septimy zúčastnili divadelního představení Mlčení, které pro ně v Divadle v Lidovém domě sehrál spolek Na cestě. Účinkovali v něm bývalí i současní návštěvníci, pracovníci a příznivci Centra Archa. Příběh byl inspirován historickými událostmi a představoval životní etapu jedné židovské rodiny v průběhu několika válečných let. Záměrem autorky hry Miriam Hurtové nebylo přiblížit holokaust, ale ukázat jednání a postoje lidí v obecné rovině. Každý z nás se někdy může ocitnout v situaci, kdy uvítá zastání druhého člověka proti většině nebo kdy mu pomůže, že jeho kamarád nebude mlčet… Příběh byl také o tom, že i malý čin může mít velké důsledky a že vystoupit z mlčící většiny a promluvit ve prospěch utlačovaných vyžaduje odvahu.