BUBNOVAČKA 2023

Bubnuj s námi, aby byly děti slyšet! 

Ticho děti před násilím neochrání! 

Tamburíny, bubínky, kajon, conga, bonga, cabaza, rumba koule, rolničky, paličky, ale také boomwhackers (hrací roury), pokličky různých velikostí, a dokonce jedna požární siréna, za pomoci všech vyjmenovaných nástrojů se v pondělí 20. 11. zapojili žáci nižšího gymnázia do akce Centra Locika Bubnovačka.  

Bubnovačka upozorňujeme na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. Bubnováním symbolicky dáváme hlas týraným dětem. Ty jsou často pro společnost neviditelné. 

Třídní učitelé nejprve žáky seznámili s cílem Bubnovačky, probrali formy násilí a především poskytli kontakty pro případ potřeby. Poté jsme se přesunuli do auly školy a společným bubnováním podpořili dobrou věc. Na sto procent jsme naplnili další heslo Bubnovačky: Skupina má moc a více se jí naslouchá. Nás slyšet určitě bylo a věřím, že si to žáci užili stejně jako jejich třídní učitelé. 

Mgr. Petra Marunová 

KOMU MŮŽU ŘÍCT O POMOC? 

Dospělý, kterému věřím, že mi pomůže. (učitel/ka, školní psycholog/žka, příbuzný, soused/ka, vedoucí kroužku…) 

Linka bezpečí NONSTOP 116 111, online chat  

Dětské krizové centrum 241 484 149, 777 715 215, online chat 

Centrum LOCIKA online chat, poradna@centrumlocika.czwww.detstvibeznasili.cz