Bobřík informatiky

Ve čtvrtek 11. listopadu se třída 1.AV zúčastnila soutěže Bobřík informatiky, jejímž smyslem je zábavnou formou zlepšovat u žáků informatické myšlení.

Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů, informatického myšlení a digitální gramotnosti. Letos byly nově přidány úkoly blokového programování, které se má stát jedním z hlavních pilířů nové informatiky v základním vzdělávání.

Z testu, který obsahoval 12 otázek, bylo možné získat maximálně 192 bodů. Úspěšným řešitelem se stal každý soutěžící, který dosáhl 120 bodů. 

Z 27 žáků primy se úspěšnými řešiteli stalo 19. Nejlepšího výsledku, a to 176 bodů, dosáhli Emma Černocká, Ondřej Macho a Adéla Pilko. Gratulujeme! :)

Za PK informatiky
Mgr. Renata Kamlerová