Bobřík informatiky

Od 7. do 18. listopadu probíhaly národní kola soutěže Bobřík informatiky, jejímž cílem je zlepšovat u žáků informatické myšlení.

Soutěžící odpovídají na otázky a plní úkoly z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů, informatického myšlení, digitální gramotnosti a blokového programování.

Soutěže se zúčastnily třídy 1.AV, 4.AV, 1.ZA, 2.ZB a zájemci ze třídy 6.AV.

Z testu, který obsahoval 12 otázek, bylo možné získat maximálně 192 bodů. Úspěšným řešitelem se stal každý soutěžící, který dosáhl 120 bodů. 

A jak to dopadlo?

Z 29 žáků primy se úspěšnými řešiteli stalo 23. Plný počet bodů získali Linda Bahrová, Vojtěch Budínský a Marek Petřek.

V kvartě soutěžilo 28 žáků, úspěšnými řešiteli se stalo 11 a nejlepšího výsledku dosáhli Julie Pazdírková (167 bodů), Matouš Trefil (156 bodů) a Jiří Kubica (145 bodů).

V kategorii Junior (1. a 2. ročníky) z 55 soutěžících se úspěšnými staly Michaela Drápalová (131 bodů) a Anna Pangrácová (121 bodů), obě z 1.ZA.


Gratulujeme!

Za PK informatiky
Mgr. Renata Kamlerová