Biologická olympiáda kategorie B

Dne 16. února 2022 proběhlo školní kolo biologické olympiády kategorie B. Studenti řešili úkoly na téma: Pohyb ryb ve vodě a Přírodní sukcese. Součástí školního kola biologické olympiády byl také test a praktické poznávání rostlin a živočichů.

Školního kola se zúčastnilo 14 studentů z prvního, druhého ročníku čtyřletého studia, respektive pátého a šestého ročníku osmiletého studia.

Na prvním místě se umístila Denisa Kovářová, 2.A a na druhém místě Jana Poláchová 5.AV.

Obě postupují do krajského kola. Gratulujeme. 

Mgr. Roman Půček