Biologická exkurze – CHKO Litovelské Pomoraví

Dne 26. a 27. května 2022 se uskutečnila biologická exkurze do CHKO Litovelské Pomoraví. Po příjezdu jsme se rozdělili jsme do raftů a sjeli svých prvních 12 km po řece Moravě. Při sjíždění Moravy jsme dokonce zahlédli jednoho z nejplašších zvířat ČR – bobra evropského.

Po vzrušující plavbě jsme se utábořili ve Vodáckém tábořišti v Hynkově. Postavili stany, dali si večeři v místní hospodě a pak jsme si udělali táborák, který jsme doplnili hudební složkou a opékáním špekáčků.

Druhý den jsme časně ráno vstali, protože jsme se řídili heslem místního obchodu – kdo dřív přijde, ten dřív mele, aneb máme jen omezené množství potravin.

Po vydatné snídani jsme si sbalili věci, rozloučili se s tábořištěm a vydali se na krátkou cestu proti proudu řeky s cílem sjet místní peřejku. Na místě jsme pojmenovali naše 4 rafty na Titanic, Krakena, Máňu a PKLODE. Po pokřiku „Kdo maže, ten jede!“ jsme zdárně sjeli peřejku a bez problému jsme dopluli až do cíle naší plavby – Horky nad Moravou.

Po celou dobu exkurze jsme se pozorovali přírodu Litovelského Pomoraví.

Gabriela Vančurová 1.C