Bezplatná jazyková příprava žáků z Ukrajiny na MGSZŠVOŠZ

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Vsetín je určenou školou k poskytování jazykové přípravy žáků cizinců Zlínského kraje, vedoucí k jejich rychlejšímu začlenění do středního vzdělávání.

Zájemci o výuku českého jazyka z řad ukrajinských studentů, vzdělávajících se na střední škole, mohou zasílat žádosti na uvedenou adresu: dana.nahla@mgvsetin.cz

Žádost v češtině

Žádost v ukrajinštině