Akrostich – 4.B, Praha 2022

Exkurze literárněhistorická

již započala ve vlaku

hromadnou konzumací řízků z baráku,

letmá návštěva učitelek jídelního vozu

eskalovala (vy víte) v jakou studentskou diagnózu

 

PID lítačka dobrou kamarádkou byla

Revizorům pokutu dát zabránila

A také inscenace byly dlouhé a krásné,

Hodiny, když vstávali jsme, zdály se nám velmi časné

A tak jsme si v Praze žili a domů se též navrátili!

 

Waldemar Durmon, Lukáš Kovář