Adaptační pobyty III.

1.A (Kohútka), 1.C (Semetín)