Adaptační pobyty II.

1.AV (Semetín), 1.B (Kohútka)