Adaptační pobyty I.

1.ZA (Semetín), 1.ZB, 1.ZO (Kohútka)