Adaptační pobyt třídy 1.A

Kohútka 6. 9. – 8. 9. 2021 

Tak jsme se seznámili a těšíme se, že nám to bude klapat stejně i v dalších týdnech!

Mgr. Zdeňka Blahová