Adaptační pobyt pro 1.B, 1.C

Kohútka: 1.B; Semetín: 1.C