Adaptační pobyt pro 1. ročníky SZŠ

Kohútka: 1.ZB + 1.ZO; Semetín: 1.ZA