Adaptační pobyt 1.C

Ve dnech 13. 9. až 15. 9. jsme se jako třída 1.C zúčastnili adaptačního kurzu na hotelu Kohútka. Celé 3 dny byli plné týmových her, které nám pomohly utužit třídní kolektiv. Skvěle jsme se seznámili a doufáme, že si budoucí 4 roky užijeme stejně jako tyhle tři dny.

Anna Janušová 1.C