Adaptační kurz 1.B

8. - 10 září, Kohútka

1.B + Vozáková, Pavloušková