Úspěchy našich matematických hlav

V úterý 28. listopadu se 14 našich matematicky pozitivně naladěných studentů zúčastnilo týmové internetové soutěže Mathing pořádané Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně. Měli dvě hodiny na to, aby rozlouskli deset nelehkých úloh (sami si je můžete taky vyzkoušet, zadání je veřejně dostupné tady: https://mathing.fme.vutbr.cz/aktualni/priklady), mohli při tom používat literaturu, internet, i umělou inteligenci (stejně ale zjistili, že nejlepším zdrojem nápadů jsou jejich vlastní hlavy).

Celkem se soutěže zúčastnilo 195 týmů a naši reprezentanti se mezi nimi rozhodně neztratili:

Tým ve složení Michal Drozd (3.A), Viktor Gola (3.A), Jan Hrňa (7.AV), Vladimír Kincl (8.AV), Štěpán Řezníček (8.AV), Matouš Trefil (5.AV) a Jakub Zálešák (8.AV) skončili na 24. místě (to těm starším z nich mimochodem zaručuje prominutí přijímacích zkoušek na obory Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně).

Druhý tým, do kterého zapojili své mozkové buňky Jan Berger (3.C), Roman Orság (3.B), Julie Pazdírková (5.AV), Petr Rustler (2.B), Anna Smílková (4.C), Štěpán Michálek (1.B) a Jakub Zádrapa (3.B), se umístil na pěkném 56. místě.

Zapojeným studentům děkujeme za účast a reprezentaci školy a gratulujeme ke krásným výsledkům!

Za PK Matematiky
Mgr. Dominik Bálan