Český den proti rakovině

"Kytičkový den" - tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině