5.AV ve Vídni obdivovala výtvarné umění

Dne 14. června 2022 se třída 5.AV zúčastnila exkurze – Vídeňské Albertiny. Hlavní náplní bylo seznámení se s  díly opravdu významných autorů jako např. Picasso nebo Monet. Žáci dostali pracovní listy, které na místě vypracovali, ale hlavně si užili současné umění a umění první poloviny 20. století, které je v mnoha ohledech tak revoluční!

Prohlídka města byla bohužel ochuzena o 2 hodiny, protože vlak měl velké zpoždění. Přesto mohli žáci obdivovat i největší architektonické skvosty jako Hofburg, Hoftheater,  radnice, Kunsthistorické a přírodovědecké muzeum atd.

Počasí nám přálo, České dráhy bohužel ne. Domů jsme měli podobné spojení, doma jsme byli až před půlnocí.

Mgr. Zuzana Hamuľáková, MgA. Veronika Plátková