3.B na cestě za mamuty

Jednoho úterního rána se skupina nejodvážnějších ze 3.B vydala v rámci prohloubení svých biologických znalostí na exkurzi do brněnského Anatomického centra a muzea Anthoropos. 

Ačkoliv to byl výlet jednodenní, zažili jsme toho mnoho:

 vyfotili jsme se s mamutem 

 poznali jsme vývoj pravěkého člověka 

 viděli jsme nejzajímavější archeologické nálezy pravěkých lidí 

 prohlédli si anatomické muzeum

 poměřili si výšku s kostrou nejvyššího člověka žijícího v Čechách 

 prohlédli si kampus Masarykovy univerzity 

 nakoupili suvenýry na památku

 projeli se šalinou 

 

Celkově jsme si exkurzi moc užili a moc děkujeme paním učitelkám Blahové a Buršové, že nás v těchto horkých letních dnech vytáhly ze školních lavic a my měli možnost se mnohé dozvědět. 

Daniela Koňaříková 3.B