3. kolo přijímacího řízení

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení do 3-letého učebního oboru Ošetřovatel.

Uzávěrka přihlášek 1. června 2022. 

 

Vyhlášení PŘ

Kritéria PŘ

Přihláška ke stažení