3. a 4. místo v krajském kole soutěže EuropaSecura

Ve čtvrtek 16. 5. 2024 se uskutečnilo krajské kolo soutěže EUROPASECURA, která se zaměřuje na problematiku mezinárodní bezpečnosti a fungování Evropské unie a NATO. Toto kolo se konalo ve Zlíně a účastnilo se ho 5 nejúspěšnějších týmů našeho kraje. Mezi ty se letos probojovaly z naší školy dva týmy ve složení: Matěj Čech, Petr Vraštiak a Roman Kuchmak (tým 3.C + 7.AV); Jiří Guriča, Jan Hrňa a Tobiáš Václavek (tým 7.AV).

Cesta do ústní části krajského kola není vůbec snadná. Kluci již v březnu úspěšně zdolali základní kolo v podobě online testu ověřujícího jejich orientaci v mezinárodním dění. V písemné části krajského kola se zabývali přímo probíhajícími mezinárodními konflikty a měli za úkol vypracovat bezpečnostní analýzu na zadané téma – Válka na Ukrajině (tým 3.C + 7.AV), Čínská lidová republika (tým 7.AV). S jejich analýzami se jim podařilo postoupit do další části krajského kola, kde je čekala ústní obhajoba jejich práce, oponentura analýzy jiného týmu a důležitá byla rovněž i aktivní účast v debatách o zadaných mezinárodních konfliktech, které se vedly po jednotlivých obhajobách.

Po sečtení všech bodů se tým 3.C + 7.AV umístil na krásném 3. místě a tým 7.AV na pěkném 4. místě.

Klukům moc gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy v tak náročné soutěži.

Mgr. Renata Kamlerová