2.kolo přijímacího řízení VOŠZ Diplomovaná všeobecná sestra

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025. 

Obor: DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

Forma: KOMBINOVANÁ 

Uzávěrka přihlášek: 9. srpna 2024

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

 

KRITÉRIA 

1. ročník DVS - kombinovaná

vyšší ročník DVS - kombinovaná

 

KE STAŽENÍ

Přihláška ke vzdělávání (1.ročník)

Žádost o přijetí do vyššího ročníku (pro absolventy oboru Zdravotnický záchranář/Porodní asistentka/Dětská sestra)

Posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

POPLATEK

Administrativní poplatek ve výši 500,- Kč je nutno uhradit spolu s podáním přihlášky/žádosti, podklady k platbě viz kritéria přijímacího řízení.