2. kolo PŘ - obor Ošetřovatel

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení

obor Ošetřovatel - tříletý učební obor v denní formě vzdělávání

 

Uzávěrka přihlášek 24. 5. 2024. 

Přihlášku je možno podat:

- elektronicky prostřednictvím DIPSY (s ověřenou elektronickou identitou)

- podáním výpisu vytištěného z DIPSY

- podáním vyplněného tiskopisu 

Vyhlášení přijímacího řízení 

Kritéria přijímacího řízení

 

Další termíny: 

19. a 20. 6. 2024 – možnost nahlížení do spisu 

21. 6. 2024 - zveřejnění výsledků 

 

 

Bližší informace:

tel.: 575 750 344

email: szs@mgvsetin.cz