Přírodovědné semináře v geoparku

Studenti přírodovědných seminářů navštívili areál Hvězdárny ve Valašském Meziříčí.

V geoparku si prohlédli si vzorky hornin z regionu Západních Karpat, nahlédli do budovy historické Ballnerovy hvězdárny z roku 1929 a závěrem absolvovali přednášku z meteorologie i s praktickou ukázkou meteorologické stanice.

Mgr. Pavla Buršová