"Můj první milión"

Masarykovo gymnázium již druhým rokem jako jedna ze tří škol Zlínského kraje spolupracuje s Technologicko inovačním centrem Zlín. Naše škola  s podporou TIC v semináři Aplikované ekonomie se snaží u studentů rozvíjet podnikavost a kreativitu, dovednosti důležité pro blízkou budoucnost.


19. května 2022 TIC vyhlásilo výsledky již 15. ročníku podnikatelského akcelerátoru Můj první milión, který pomáhá ambiciózním projektům nastartovat jejich podnikatelský úspěch. V kategorii střední školy bylo přihlášeno 27 projektů. Všichni přihlášení se svými start-upovými projekty během akceleračního programu své záměry konzultovali s mentory, absolvovali workshopy s cílem vytvořit realistický byznys plán, což zvyšuje šance začínajících podnikatelů na úspěch.

Závěrečné pořadí soutěžících přineslo vynikající úspěchy studentů naší školy.


Druhé místo získal David Tkadlec z Oktávy A s projektem glamping aura nabízející „kempování“ na netradičních místech současně s poskytnutím komfortního zázemí.


Celkovým vítězem byl vyhlášen Zdeněk Šerý ze třídy 3.C s projektem jaknaterminal.cz, který nabízí klientům aktuální možnosti platebních terminálů, vyřešení  potřebné administrativy s poskytovateli  a zajištění hladkého průběhu instalace přímo u obchodníka.

Zdeňkovi a Davidovi blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Dalibor Maruna