Vyšší ročník – denní forma – 2. kolo

Vyhlašujeme 2. kola přijímacího řízení do vyššího ročníku vyšší odborné školy zdravotnické pro školní rok 2023/2024

oboru 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma vzdělávání

Přijetí uchazeče k vyššímu odbornému vzdělávání vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra do vyššího ročníku než prvního, se uskutečňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Toto ustanovení se vztahuje na uchazeče, kteří získali způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře,  porodní asistentky nebo dětské sestry.

 

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma studia

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

53-41-N/1.

Diplomovaná všeobecná sestra

denní

20

 

Vyhlášení přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení 

 

Doručení žádosti o přijetí do vyššího ročníku         26. 7. 2023

 

Termín písemné přijímací zkoušky                           4. 8. 2023

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení                     4. 8. 2023