Výsledky 2024 – DVS

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2024

Diplomovaná všeobecná sestra 

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

KOMBINOVANÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

KOMBINOVANÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - VYŠŠÍ ROČNÍK (absolventi oboru zdravotnický záchranář)

Zápis ke studiu pro denní formu vzdělávání bude 10. července 2024 ve 12.00 hod.

Zápis ke studiu pro kombinovanou formu vzdělávání bude 10. července 2024 v 10.00 hod.  

Bližší informace k zápisu budou zaslány na email. 

Studijní oddělení: 

Tel.: 575 750 344 

Email: szs@mgvsetin.cz