Výchovné a kariérové poradenství

Každý z nás se může ve škole nebo v osobním životě setkat se situací, na kterou sám nestačí. V takových případech vám může nabídnout pomocnou ruku výchovná poradkyně či školní psycholožka, které jsou vázány mlčenlivostí v osobních záležitostech žáků i jejich rodin.

Můžete se na ně obrátit přímo (osobně či emailem), nebo využít elektronickou schránku důvěry:

sarka.sedlackova@mgvsetin.cz

eva.martinakova@mgvsetin.cz

jana.kalcakova@mgvsetin.cz

katerina.haganova@mgvsetin.cz

Výchovný poradce MG – PhDr. Šárka Sedláčková

  • poskytuje poradenství a služby týkající se níže uvedených bodů, a to především žákům čtyřletého gymnázia a jejich rodičům. Dále koordinuje systém poradenských služeb školy,
  • poskytuje veškerou pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a to všem žákům gymnázia

budova gymnázia, místnost č. 302, 208

kontakt: 575 750 373, 720 415 997

sarka.sedlackova@mgvsetin.cz

 

Konzultační hodiny ve školním roce 2022/2023:

Po: 11:50 - 12:35 (tato konzultace je realizována v kab. 301 - dveře vlevo)

St: 12:40 - 13:25

Čt: 11:50 - 12:35

Pá: 10:55 - 11:40

Lze se dohodnout i na jiný termín.

Podrobné uvedení jednotlivých činností najdete zde.

 

Školní psycholožka – Mgr. et Mgr. Eva Martináková

Poskytuje odborné psychologické poradenství a služby, a to především žákům osmiletého gymnázia, zdravotnické školy a také jejich rodičům. 

 

budova gymnázia – místnost č. 302

budova SZŠ – místnost č. 2

kontakt: 739 748 063 

eva.martinakova@mgvsetin.cz

 

Konzultační hodiny ve školním roce 2022/2023:

Po: 7:15 - 12:35

St: 10:00 - 15:55

Na konzultace je nutno se předem objednat emailem nebo osobně (pouze v pondělky a středy)!

Lze se dohodnout i na jiný termín.

Podrobné uvedení jednotlivých činností najdete zde.

 

Kariérový poradce MG – Mgr. Jana Kinclová

  • poskytuje prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny osob při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy a volby zaměstnání.

budova gymnázia – místnost č. 301

kontakt: 575 750 373 

jana.kinclova@mgvsetin.cz 

 

Konzultační hodiny ve školním roce 2022/2023:

Út: 12:40 - 14:15

St: 11.50 - 12:35

Pá: 10:00 - 10:45

Lze se dohodnout i na jiný termín.

Podrobné uvedení jednotlivých činností najdete zde.

  

Výchovný a kariérový poradce pro zdravotnické obory SZŠ a VOŠZ – Mgr. Jana Kalčáková

  • poskytuje poradenství a služby týkající se níže uvedených bodů (s výjimkou individuální poradenské pomoci, kterou zajišťuje na SZŠ školní psycholožka),
  • jako kariérový poradce poskytuje prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny osob při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy a volby zaměstnání.

budova SZŠ, místnost č. 5

kontakt: 575 750 325, 736 645 596

jana.kalcakova@mgvsetin.cz

 

Konzultační hodiny ve školním roce 2022/2023:

Po: 11:50 - 13:25

Lze se dohodnout i na jiný termín (přes e-mail).

Podrobné uvedení jednotlivých činností najdete zde.

Dokumenty k výchovnému poradenství:

STRATEGIE PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Metodik prevence – Mgr. Kateřina Haganová

budova gymnázia

kontakt: 575 750 340

katerina.haganova@mgvsetin.cz

Konzultace kdykoliv dle osobní domluvy.

Podrobné uvedení jednotlivých činností najdete zde.

 

Preventivní program školy:

MGV_PP_plán_2021-2022

MGV_PP_výkaz_2021-2022

MGV_PP_plán_2022-2023

MGV_PP_program proti šikanování_2022-2023Užitečné odkazy:

E-bezpečí: https://www.e-bezpeci.cz/

Společně k bezpečí: https://spolecnekbezpeci.cz/

STRÁNKY PRO VŠECHNY ZÁJEMCE O BEZPEČNÝ INTERNET: https://bezpecne-online.ncbi.cz/

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost https://www.nukib.cz/

Život bez závislosti: https://www.zivot-bez-zavislosti.cz/

JSNS (dříve Jeden svět na školách): https://www.jsns.cz/

Linka pro rodinu a školu: https://linkaztracenedite.cz/

Linka První psychické pomoci https://linkapsychickepomoci.cz/

Poruchy příjmu potravy: http://www.anabell.cz/

Besip: https://besip.cz/

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS):

https://www.drogy-info.cz/

https://www.alkohol-skodi.cz/

Kampaň Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s: https://zustannadvlivem.cz/

Drogová poradna společnosti SANANIM z.ú.: http://www.drogovaporadna.cz/

Linka bezpečí: https://www.linkabezpeci.cz/

K E-bezpečí ještě odkaz na jejich youtubový kanál: https://www.youtube.com/user/ebezpeci

Seriál „#martyisdead“ – kyberšikana: https://www.mall.tv/martyisdead

Fórum zdravé výživy: http://www.fzv.cz/

Stránky věnované lidem, kteří trpí ADHD/ADD: http://www.nepozornidospeli.cz/

Informace z oblasti zabývající se ohroženými dětmi: https://sancedetem.cz/problemove-chovani-ditete

Stránky pro učitele i rodiče - Národní pedagogický institut České republiky: https://zapojmevsechny.cz/kontakty/info-aplikace