Přednáška – Komunitní péče, role sestry v domově sociální péče

4.ZA, 4.ZB