Možnost studia v zahraničí – Bakala Foundation

Dne 25. 9. ve zcela zaplněné aule MG Vsetín proběhla přednáška se studentem letošní oktávy Karlem Matyášem Syptákem, který absolvoval loňský školní rok na George School, Newtown v USA a s paní Karolinou Jiřelovou, která je koordinátorkou programu středoškolských stipendií v rámci Bakala Foundation, a která  Matyášovi, ale i dalším našim studentům se zajištěním pobytu asistovala.

Setkání bylo určeno pro studenty 1. a 2. ročníku, jejich rodiče a setkalo se s velkým zájmem. Matyáš i paní koordinátorka velmi podrobně popsali studium v USA a Velké Británii, pohovořili o možnostech získání stipendia, informovali o termínu podání přihlášky apod. Na setkání padaly zajímavé a podnětné dotazy, poděkování patří  i Matyášově mamince, která na setkání nechyběla a hodně dotazů bylo směřováno ze strany rodičů právě k ní :).

Takže děkujeme Matyášovi, paní Jiřelové a paní Syptákové za energii a čas, které věnovali tomuto setkání a také za užitečné a zajímavé informace.

Za Kariérové poradenství Mgr. Jana Kinclová