Exkurze – chirurgická ambulance VS nemocnice

1.ZO