Dějepisná přednáška – Waffen SS, bitvy a zločiny Hitlerovy armády

3. ročníky; aula