Mensa ČR

PARTNEŘI
Kotva
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Vsetín
Mapa webu
A
A
A

Výroční zprávy

Vloženo: 8.9.2016 | Autor: vladislav.valek| Zobrazeno: 1007x |

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy
(Vyhláška č. 15/2005 Sb.)

I.      Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy:

 1. základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,
 2. přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,
 3. rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,
 4. údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy,
 5. údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,
 6. údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
 7. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
 8. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
 9. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,
 10. základní údaje o hospodaření školy,
 11. údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,
 12. údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,
 13. údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,
 14. údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

 

II.    Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.

Výroční zpráva 2004/2005 (Velikost: 288.22 kB)

Výroční zpráva 2005/2006 (Velikost: 312.41 kB)

Výroční zpráva 2006/2007 (Velikost: 291.62 kB)

Výroční zpráva 2007/2008 (Velikost: 323.1 kB)

Výroční zpráva 2008/2009 (Velikost: 301.51 kB)

Výroční zpráva 2009/2010 (Velikost: 537.03 kB)

Výroční zpráva 2010/2011 (Velikost: 1.5 MB)

Výroční zpráva 2011/2012 (Velikost: 2.08 MB)

Výroční zpráva MGV 2012/2013 (Velikost: 1.56 MB)

Výroční zpráva SZŠ 2012/2013 (Velikost: 1.04 MB)

Výroční zpráva VOŠZ 2012/2013 (Velikost: 676.87 kB)

Výroční zpráva 2013/2014 (Velikost: 2.44 MB)

Výroční zpráva 2014/2015 (Velikost: 1.71 MB)

     Zprávy předmětových komisí 2014/2015 (Velikost: 2.66 MB)

Výroční zpráva 2015/2016 (Velikost: 2.3 MB)

Výroční zpráva 2016/2017 (Velikost: 2.4 MB)

    Zprávy předmětových komisí 2016/2017 (Velikost: 6.77 MB)

Výroční zpráva 2017/2018

    Zprávy předmětových komisí 2017/2018